Zaadoptuj Drzewo Oliwne

Dziękujemy za to, że chcesz zaadoptować drzewo w ogrodach w Galilei. Dzięki Twojej ofierze tamte ziemie będą dalej głosiły Jezusa. Głosiły dzięki tym, których właśnie zamierzasz wesprzeć. W imieniu tych ludzi tam mieszkających już teraz dziękujemy.

Koszt ROCZNEJ adopcji to minimum 357 zł.

 Masz możliwość złożenia większej ofiary, która zostanie przekazana Chrześcijanom w Ziemi Świętej.

Adoptując oliwkę: 

  1. Wspierasz Chrześcijan z Galilei i pielęgnujesz swoje zakorzenienie w Ziemi Świętej. 
  2. Otrzymujesz Certyfikat potwierdzający adopcję
  3. Otrzymujesz pamiątkę z Ziemi Świętej wykonaną z drewna oliwnego
  4. Otrzymujesz Oliwę z Oliwek przesłaną po jesiennych zbiorach


Kategoria: