KIM JESTEŚMY

Stowarzyszenie Korzenie Oliwne zrodziło się z inicjatywy pielgrzymów w Ziemi Świętej pragnących odpowiedzieć na apel tamtejszych chrześcijan, by nie pozostawiać ich osamotnionych, bez wsparcia w kraju gdzie nieustannie muszą udowadniać zasadność swojego zakorzenienia i przynależności do Ziemi Jezusa.

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel przybliżanie tradycji chrześcijańskiego Wschodu chrześcijanom obrządku łacińskiego. Cel ten chcemy realizować poprzez organizowanie spotkań oraz pielgrzymek, na których trasie znajdzie się czas na wizytę u rodzin chrześcijańskich w Galilei.

Pragniemy także propagować ideę tzw. adopcji drzewa oliwnego, by przez to, dostarczyć konkretnego materialnego wsparcia naszym braciom w Galilei jak też zachęcić ich do nieopuszczania swojej ziemi w celach migracyjnych.

Stowarzyszenie jest otwarte na podejmowanie każdej nowej inicjatywy mającej doprowadzić do lepszego poznania oraz konkretnego zaangażowania na rzecz pogłębiania jedności tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.
Zaproszenie do włączenia się do wspólnych działań jak też do wsparcia modlitewnego skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy rozumieją cele, jakie sobie stawiamy.

CO U NAS SŁYCHAĆ

„Korzenie Oliwne” Jesienny start formacyjny 2019

Zacznijmy od „garści przypomnień”. Pierwsze spotkanie w tym roku miało miejsce na plebanii w Czermnej 15 stycznia. Drugie znamienne wydarzenie, to REKOLEKCJE PIELGRZYMKOWE W ZIEMI ŚWIĘTEJ. Wylecieliśmy 4 lutego, wróciliśmy 11-tego. Kolejne spotkanie już po powrocie...

czytaj dalej

Adwent 2018

Bardzo Drogie Siostry, bardzo Drodzy Bracia od „ŚWIĘTYCH KORZENI OLIWNYCH” …Popatrzcie, to już ADWENT! Serdeczną pamięcią przenieśmy się do Ziemi Świętej. Zaczynamy od Nazaretu. I tak: najpierw Bazylika Zwiastowania. Uklęknijmy w duchu przed kapliczką z łacińskim...

czytaj dalej

NASZE KORZENIE

W niedzielę 22 marca 1981 r., po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” i udzieleniu błogosławieństwa wiernym zgromadzonym na Placu św.Piotra, Ojciec św. Jan Paweł II zwrócił się tymi słowami do całego Kościoła z apelem o pomoc dla chrześcijan żyjących w Ziemi Świętej.

„Ufam, że wszyscy katolicy na świecie poczują się zobowiązani, aby, według swoich możliwości pomóc braciom, którzy żyją na Ziemi uświęconej życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa”

Poruszeni słowami naszego Papieża Świętego Jana Pawła II oraz sytuacją chrześcijan w Ziemi Świętej powołujemy do działania:

Stowarzyszenie  Korzenie Oliwne

ZAADOPTUJ DRZEWO OLIWNE

Równolegle z zarejestrowaniem Stowarzyszenia Korzenie Oliwne uruchamiamy projekt umożliwiający „Adopcje drzewek oliwnych w Galilei. Program skierowany jest do wszystkich nas, którzy rozumiemy, że nasze korzenie duchowe znajdują się dokładnie tam, gdzie chrześcijaństwo się rozpoczęło, tj.w Ziemi Świętej.
Inicjatywa ma więc dwa wymiary:

1. duchowy i symboliczny – „posiadanie” drzewka oliwkowego w Galilei to symbol naszego „zakorzenienia” się w Ziemi Świętej, utożsamienie się z ziemią ojczystą naszego Zbawiciela, powrót do korzeni, do radykalności w wierze.
W ten sposób także osoby, które z różnych względów nie będą mogły fizycznie wybrać się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, mogą mieć swoją małą, ale jakże wymowną cząstkę w tej ziemi.

2. Nasza materialna solidarność z chrześcijanami w Izraelu i przez to wyrażenie naszej odpowiedzialności za losy chrześcijaństwa na tym świętym obszarze.

Masowa emigracja chrześcijan i opuszczanie bądź wyprzedaż ziemi to proces narastający z każdym rokiem. Możemy mieć swoją małą cząstkę w zachęcaniu naszych braci, by pomimo trudności trwali jednak na tej ziemi, by nie opustoszała ona z wyznawców Chrystusa.
Wykupując drzewko oliwne w gajach chrześcijan, wspieramy ich materialnie i gestem tym prosimy, by w naszym imieniu na tej ziemi trwali i wciąż czynili ją miejscem, gdzie wiara w Chrystusa jest wyznawana. Bardzo potrzebujemy tych lokalnych rodzimych chrześcijan, ich trwanie w Ziemi Świętej gwarantuje również i nam możliwość pielgrzymowania a za ich pośrednictwem wczytywania się w „Piątą Ewangelię”.

Możesz pomóc Chrześcijanom w Ziemi Świętej.

Kliknij i Zaadoptuj Drzewo Oliwne. 

WSPIERAJĄ NAS

Stowarzyszenie Dumni z Polski

Biuro podróży Camino z Wrocławia

Parafia Świetego Bartłomieja w Kudowie Zdroju - Czermnej

Parafia Drołtowice - św. Mateusza Apostoła

SP w Drołtowicach

KONTAKT

Stowarzyszenie Korzenie Oliwne
ul. Stanisława Moniuszki 8
57-350 Kudowa Zdrój

email: biuro@oliwne.pl

WSPARCIE STOWARZYSZENIE

KONTO:

 B.S. PLN  PL49 9523 0001 3001 2075 2000 0001

z dopiskiem „KORZENIE OLIWNE

14 + 13 =

Share This