KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie Korzenie Oliwne zrodziło się z inicjatywy pielgrzymów w Ziemi Świętej pragnących odpowiedzieć na apel tamtejszych chrześcijan, by nie pozostawiać ich osamotnionych, bez wsparcia w kraju gdzie nieustannie muszą udowadniać zasadność swojego zakorzenienia i przynależności do Ziemi Jezusa.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel przybliżanie tradycji chrześcijańskiego Wschodu chrześcijanom obrządku łacińskiego. Cel ten chcemy realizować poprzez organizowanie spotkań oraz pielgrzymek , na trasie których znajdzie się czas na wizytę u rodzin chrześcijańskich w Galilei.
Pragniemy także propagować ideę tzw. adopcji drzewa oliwnego , by przez to dostarczyć konkretnego materialnego wsparcia naszym braciom w Galilei jak też zachęcić ich do nie opuszczania swojej ziemi w celach migracyjnych.
Stowarzyszenie jest otwarte na podejmowanie każdej nowej inicjatywy mającej doprowadzić do lepszego poznania oraz konkretnego zaangażowania na rzecz pogłębiania jedności tradycji chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu.
Zaproszenie do włączenia się do wspólnych działań jak też do wsparcia modlitewnego skierowane jest do wszystkich ludzi dobrej woli, którzy rozumieją cele jakie sobie stawiamy.

Zapraszamy  wszystkich do spotkań, rozmów i wspólnych działań dla chrześcijan w Ziemi Świętej.

WSPARCIE STOWARZYSZENIA
KONTO:

49 9523 0001 3001 2075 2000 0001 

z dopiskiem „KORZENIE OLIWNE”