KIM JESTEŚMY?

Wiemy, że to nie przypadek nas ze sobą złączył…. Bo jako chrześcijanie nie wierzymy w przypadki. W październiku 2013 roku wyjechaliśmy z parafii św. Bartłomieja Ap. W Kudowie Zdroju – Czermnej na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Naszą przewodniczką i opiekunką była Katarzyna Jarząbek, która zapoznała nas ze swoim przyjacielem – chrześcijańskim przewodnikiem i archeologiem Hanim Hayek. Organizatorem i ojcem duchownym był Ks. Romuald Brudnowski. Bardzo szczególnym uczestnikiem był Ks. Biskup Adam Bałabuch ze Świdnicy. W pielgrzymce uczestniczyli również: Ks. Stanisław Kasztelan ze Srebrnej Góry oraz O. Łukasz Kalisz – Redemptorysta z Barda Śląskiego.  I tak się zaczęło..
Poznawaliśmy kraj, który był ziemską ojczyzną Jezusa, dotarliśmy do korzeni chrześcijaństwa, przeżyliśmy wiele wzruszeń i modlitewnych uniesień. Każdego dnia, Ksiądz Biskup oraz obecni Księża poprzez modlitwę i fragmenty ewangelii pomagali nam bardziej świadomie doświadczyć Ziemi Świętej jako Piątej Ewangelii. Katarzyna służyła nam swoją ogromną wiedzą, doświadczeniem. Hani Hayek jest chrześcijaninem Kościoła Katolickiego obrządku melchickiego, pół Ormianinem, pół Libańczykiem, obywatelem państwa Izrael. To on uświadomił nam jak skomplikowane jest życie współczesnych chrześcijan w jego kraju.
Hani Hayek jest pomysłodawcą idei wsparcia chrześcijan i utworzenia stowarzyszenia Korzenie Oliwne, którego cele to między innymi:

• Propagowanie wartości chrześcijańskich
• Wspieranie działań chroniących chrześcijan na świecie
• Pomoc gminom chrześcijańskim w Ziemi Świętej
• Promowanie regionu Ziemi Świętej i miejsc związanych z kulturą chrześcijańską
• Budzenie świadomości, że chrześcijaństwo to wyrastająca z jednego korzenia wspólnota w której jesteśmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni – bo wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga.

Zapraszamy  wszystkich do spotkań, rozmów i wspólnych działań dla chrześcijan w Ziemi Świętej.

WSPARCIE STOWARZYSZENIA
KONTO:

49 9523 0001 3001 2075 2000 0001 

z dopiskiem „KORZENIE OLIWNE”